Създадоха база данни с „горещите точки” по Черноморското крайбрежие

Приключи изпълнението на проект „Интегрирано управление на горещи точки  и опазване на Черноморската екосистема“ (HOT BLACK SEA), финансиран по Съвместна оперативна програма на Черноморски басейн 2007-2013. Водеща организация е Национален институт за... Read more »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!