Студенти дискутираха миграционната политика на България

Форумът е по проект „България – остров на спасението или транзитна пътека за бягство”, съфинансиран Български фонд за жените и Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти” Студенти от специалност „Социална педагогика” в Университет... Read more »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!