Медиа тренинг за отразяване темата за бежанците се проведе в Бургас

Форумът е по проект „България – остров на спасението или транзитна пътека за бягство”, съфинансиран Български фонд за жените и Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти” Еднодневен медиа тренинг за отразяване на темата... Read more »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!