Премина годишното заседание на МКБППМН в Община Несебър

В заседателната зала на Община Несебър бе проведено отчетно – изборно заседание на Местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН). В дневният ред на заседанието бе отчетена... Read more »

Проведе се заседание на МКБППМН към Община Несебър

Вчера в заседателната зала на Община Несебър бе проведено отчетно-изборното заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). В дневния ред на заседанието се разгледа и... Read more »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!