Предизвикателството е превръщането на научения продукт в пазарен

Експерти от Университета по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив се включиха в работата на двудневната научна конференция на високо равнище FOOD 2030 (ХРАНИ 2030) в рамките на Българското председателство  в Пловдив. Форумът събра... Read more »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!