Добрата коледна новина: 18 деца откриха щастието с новите си приемни родители

Община Бургас и Агенция за социално подпомагане /чрез Дирекция „Закрила на детето”/ финализират изпълнението на проекта „И аз имам семейство”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за... Read more »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!