Ученици от Слънчев бряг участваха в интерактивен урок „Трафик на хора“

Комисията за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към Община Несебър  съвместно с ръководството на Πрофесионалната гимназия по туризъм “Иван Вазов“ в Слънчев бряг организира ден за запознаване с опасностите... Read more »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!