Ръст на проверките отчита Главна инспекция по труда благодарение на проект

65 от наетите асистенти по проект „Подобряване контрола на труда” вече са назначени  в Агенцията Главна инспекция по труда осигури заетост като инспектори на 65 служители, започнали стажа си в Агенцията като... Read more »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!