Практика за разтягане, дишане и движение в подкрепа на обществените възпитатели

Дирекция „Младежки дейности“ и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Бургас стартираха съвместна дейност – „Свободата на движение – промяна отвътре навън“. Тази практика... Read more »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!