Пет години комплекс за втечнени въглеводородни газове към „БМФ Порт Бургас”

Единственият морски пристанищен комплекс в България, специализиран за разтоварване на втечнени въглеводородни газове стана на пет години. Годишнината от създаването му бе тържествено отбелязана в „БМФ Порт Бургас” ЕАД – концесионер  и... Read more »

„БМФ Порт Бургас” извърши най-голямата частна инвестиция в българско пристанище

Новата претоварна база се включва в реализацията на един от най-мащабните логистични проекти в света  „БМФ Порт Бургас”  изгради и пусна в експлоатация нова логистична база, която ще получава, съхранява и претоварва... Read more »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!