Oбновяват улицата край централния плаж

Община Бургас кандидатства за европейско финансиране с проект за обновяване на ул. „Александър Батенберг“. С него ще се търсят средства от новата Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“.

Предвижда се обектът да бъде реализиран на три етапа:

– І-ви етап – улица „Ал. Батенберг“ – в участъка от ул. „К. Фотинов“ до кръговото кръстовище пред хотел „Приморец“.

– ІІ-ри етап – улица „Ал. Батенберг“ – в участъка от кръговото кръстовище пред хотел „Приморец“ до ул. „Морска“; и ул. „Морска“ – в участъка от ул. „Ал. Батенберг“ до ул. „Булаир“.

– Рехабилитация на ул. „Ал. Батенберг“ – от ул. „Морска“ до ул. „Агоп Мелконян“ -Пешеходна зона.

Желанието на Община Бургас е тази година да започне изпълнението на I-ви етап. В проектната разработка разположението на лентите за движение и тротоарите, паркоместата, зелените площи и предвидената нова велоалея са решени съобразно одобрената и действаща улична регулация. Обхватът на I-ви етап включва трасето на ул. „Ал.Батенберг“ от ул. „К. Фотинов“ (входа за пристанището) до кръговото кръстовище пред хотел „Приморец“, част от ул. „Филип Кутев“, част от ул. „6-ти септември“, както и част от улицата за пристанище „Изток“, включително алеята с усилена настилка.

В проекта се предвижда от страна на южното платно (откъм пристанището) по цялата дължина на улицата да има една пътна лента за движение с широчина 3.5 м. и двустранно уширение на пътната настилка за надлъжно паркиране. Общата широчина на асфалтовата настилка на южното платно ще бъде 8 м. От северната страна на улицата (откъм тенис корта) в проекта се предвижда една пътна лента с широчина 3.5 м. и едностранно разширение за лента за надлъжно паркиране. Общата широчина на асфалтобетоновата настилка ще бъде 5.75 м.

Проектът предвижда между двете платна за движение да се обособи разделителен остров с два участъка. В него ще се помести велоалея за двупосочно движение с широчина 2.2 м. От северната страна се предвижда обособяване на зелена площ, а от другата страна на велоалеята ще се изгради тротоар с широчина 0.75 м. От двете страни на улицата ще има тротоари с променлива широчина от 2.8 м. до 3.3 м.

В проекта са посочени места на рампите за преминаване на пешеходното движение и инвалидни колички.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!