IT секторът иска да работи в Бургас

Представители на IT сектора се срещнаха днес с кмета Димитър Николов. За делови разговор в Бургас пристигнаха Стефан Бумов – председател на Българска аутсорсинг асоциация и изпълнителен директор на „Софика Груп“ и Пламен Жечев – мениджър в  Cisco Systems.

Обсъдени бяха възможностите в скоро време градът да привлече още фирми, които предоставят аутсорсинг на бизнес процеси, както и такива, предоставящи IT инженерингови услуги. Един от поводите за срещата е проявеното желание на такива компании, изцяло работещи в белия сектор, да разширяват дейността си извън София.

Българска аутсорсинг асоциация е браншова организация, чиято цел е да обединява интересите на субекти, които предоставят аутсорсинг услуги, да развива конкурентността на средата и да създава допълнителни условия за привличането на чужди инвестиции в сектора. Като основен проблем гостите определиха липсата на подходящи бизнес площи за развитие на този тип услуги.

Кметът се ангажира да бъде изготвено изчерпателно проучване за подходящите бизнес площи тук, които могат да се използват за подобна инвестиция. Според него има възможност, освен ново строителство, за целта да бъдат пригодени стари индустриални сгради – така, че да отговарят на изискванията за инвестиции клас А.

Предстои да бъде подписан меморандум за сътрудничество между Община Бургас и Българска аутсорсинг асоциация, с цел обединяване на усилията за привличане на инвестиции в сектора.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!