EVN проведе срещи с областните управители в Югоизточна България

Ръководството на EVN България проведе традиционните за началото на годината информационни срещи-разговори с областните управители в Югоизточна България. На областните управители беше предоставена актуална информация за състоянието и дейността на дружеството с акцент върху възможните при тази регулаторна рамка инвестиции, клиентско обслужване и нови технологии.

Дискутирани и високо оценени бяха действията на екипите EVN България по време на природните бедствия през последните месеци – наводненията в района на гр. Гълъбово през декември 2014 г. и лошите атмосферни условия в началото на февруари 2015 г. Заедно с това бяха коментирани и въпроси свързани с предприетите от дружеството мерки за подготовка на съоръженията и сътрудниците за работа през зимния период. Целта на станалите вече традиционни срещи е да се поддържа редовният диалог между дружеството и областните управители в Югоизточна България, която се обслужва от компанията.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!