EVN иска поскъпване на тока с 7% за дневна и 9% за нощна тарифа

EVN ще иска поскъпване на цените на електроенергията за клиенти на ниво ниско напрежение с 6.98%. Според дружеството това е минимумът, който създава възможност за връщане към нормалния ритъм на енергийната система в Югоизточна България. Данните са от анализ на компанията, който ще бъде внесен в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) до края на март 2015 г., съгласно процедурата за определяне на нови цени от 1 юли 2015 г.

Ако ДКЕВР одобри промяната, новите цени за битови клиенти в Югоизточна България от 1 юли 2015 г. ще се повишат, както следва:

  • Поскъпване на дневната тарифа с 6,62% от сегашните 17152 лв./квтч. (без ДДС) на 0,18288лв./квтч. (без ДДС);
  • Поскъпване на нощната тарифа с 8,90% от сегашните 09739 лв./квтч (без ДДС) на 0,10606лв./квтч. (без ДДС).

Останалите действащи цени и разходите за балансиране на системата ще запазят сегашната си стойност.

Съотнесено към  месечната консумация на едно средно домакинство в Югоизточна България от 200 квтч. дневна енергия и 70 квтч. нощна енергия, стойността на месечната фактура ще се промени с 3.45 лв., с включен 20% ДДС, т.е. от 49.35 лв. на 52.80 лв.

Единственият източник на финансиране на лицензионната дейност на EVN са цените на тока, уточняват от дружеството. Според тях само чрез повишението им може да се осигури необходимият минимум приходи за инвестиции и да се направи стъпка към възстановяване  темпа на модернизиране на мрежата и услугите за клиентите в Югоизточна България, който е бил силно нарушен през последните три години след поредица ценови решения.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!