EVN е в готовност за обезпечаване на летния сезон по Южното Черноморие

С навлизането на летния туристически сезон в активна фаза EVN България предприе регулярните си технически дейности по енергийни съоръжения, собственост на дружеството в Област Бургас. Дейностите по инспектиране обхванаха трафопостове, възлови станции и електропроводи “средно” и “ниско” напрежение. С цел комплексно инспектиране в 130 трафопоста и възлови станции в областта беше извършено заснемане с термографска камера на енергийни съоръжения, при които традиционно през лятото се отчитат големи товари вследствие на засилената консумация на електроенергия. Тази мярка позволи на определени места да се предприемат мерки за подобрение.

EVN България извършва ежедневен мониторинг и анализ на товарите и потреблението на енергия по Южното Черноморие през лятото. В EVN България функционират денонощно и 2 диспечерски центъра за управление на мрежата, откъдето се осъществява наблюдение и контрол на съоръжения от електроразпределителната мрежа. В област Бургас продължават дейността си и две мобилни подстанции на дружеството – в гр. Каблешково и в с. Приселци (до Обзор).

Техническата инфраструктура на EVN България в област Бургас се обслужва от общо 5 клиентски центъра – Бургас, Бургас Юг, Поморие, Приморско и Карнобат. Във всеки от тях са осигурени необходимият брой аварийни екипи, които да реагират при необходимост. В курортите северно от Бургас са разположени допълнителни 3 дежурни екипа към постоянните 3 групи. Осигурени са дежурни групи за Бургас и за курортите южно от Бургас. Дружеството има готовност за включване на допълнителни екипи при необходимост. Всички сътрудници разполагат с наличен материален резерв и специализирана техника.

EVN България продължава и с провеждането на информационни срещи по места с клиенти. Те са в рамките на инициативата „EVN при Вас“ за директен контакт с клиенти в цяла Югоизточна България и включват посещение на място от експерти на дружеството по общини и кметства, включително и в малки населени места. Сред обсъжданите теми са конкретни потребителски въпроси, теми от сферата на клиентското обслужване, въпроси свързани с поддръжка на мрежата в района.
Денонощно на разположение на клиентите е също и телефонният център на дружеството.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!