EVN България набира кандидати за втори мандат на „Клиентски съвет“

Чрез участието си в съвета битовите клиенти имат възможност да предложат идеи и препоръки към дейността на дружеството

Чрез участието си в „Клиентски съвет“ битовите клиенти имат възможност да предложат идеи и препоръки към дейността на дружеството

В периода 15 септември – 15 октомври 2015 г. EVN България набира кандидати за участие във втория мандат на „Клиентски съвет“ на компанията. Новият състав на „Клиентски съвет“ на компанията ще започне да действа в края на тази година и също ще има двегодишен срок.

За  участие може да се кандидатира всеки пълнолетен гражданин, който ползва услугите на дружеството по доставка на електроенергия. Съставът на „Клиентски съвет“ е от максимум 24 участници. Участието е доброволно и безвъзмездно като EVN България покрива единствено пътните разноски до и от мястото на провеждане на срещите, които са минимум два пъти годишно.

Достатъчно е кандидатите да изпратят до компанията писмено заявление за участие в свободна форма със следната информация: лична мотивация за участие, трите имена, клиентски номер или ИТН (измервателна точка номер), населено място, адрес, телефон и лична мотивация за участие. Примерен формуляр, както и електронна онлайн-форма за кандидатстване са налични на:

http://www.evn.bg/Chastni_klienti/Elektricheska-energia/Klientski-savet/Kandidatstvai.aspx

Кандидатите могат да изпращат своите заявления до 15 октомври 2015 г. включително по един от следните начини:

по имейл на адрес klientski_savet@evn.bg

по факс на номер 032 99 00 10

по поща на адрес: EVN България, ул. „Христо Г. Данов“ 37, 4000 Пловдив

на място във всеки EVN Офис.

За да бъдат отразени в максимална степен потребностите на всички клиенти, участниците в Клиентски съвет ще се избират при стриктно спазване на изискванията за равнопоставеност и максимално широко покритие на лицензионната територия на дружеството в Югоизточна България.

EVN България стартира „Клиентски съвет“ през есента на 2013 г. под мотото „Вашите идеи създават промяна“. От тогава досега се проведоха 4 заседания на „Клиентския съвет“, в рамките на които се дискутираха теми, свързани с дейността на компанията и възможности  за подобряване на клиентското обслужване. За тези две години участниците в „Клиентски съвет“ генерираха над 40 предложения към компанията, част от които са вече изпълнени. Сред реализираните предложения са преработване на част от информацията на интернет страницата на компанията, в интернет платформата за плащания „EVN Онлайн плюс“, формуляри и др.

Повече информация относно Клиентски съвет на EVN България може да се намери на

http://www.evn.bg/Chastni_klienti/Elektricheska-energia/Klientski-savet.aspx, както и на тел. 0700 1 7777.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!