Employer Branding форум в Бургас, с официален партньор – КРИБ – Бургас разкрива успешните стратегии за изграждане на силен бранд и успешен имидж

Събитието ще се проведе на 19 март в БСУ

На 19 март в Бургаски свободен университет, под патронажа на Община Бургас ще се проведе форум с тема „Успешният имидж и факторите за изграждане на силен работодателски бранд“. Събитието се организира от сп. Enterprise с официалното партньорство на КРИБ-Бургас. Инициативата подкрепят и Индустриален и логистичен парк Бургас и ИКТ Клъстер-Бургас.

Форум My Success Employer Branding акцентира върху връзката бизнес-образование, изграждането на собствен бранд и подхранване привлекателността на компанията като работодател за млади таланти. Лектори на срещата ще бъдат експерти в областта на корпоративната социална отговорност (КСО) и успешното развитие на дадена марка. Сред тях ще има представител на КРИБ-Бурас. Презентаторите ще споделят работещи стратегии, включително относно привличането и задържане на квалифицирани и талантливи хора в рамките на компанията и създаването на устойчива връзка между тях и бранда. Ще бъдат споделени и способи за изграждане на силни и ангажиращи послания на марката, ефективни канали за нейната комуникация, използване на социалните мрежи и мобилните технологии за привличане на таланти и създаване на общности.

В рамките на My Success Employer Branding ще бъдат презентирани и успешни примери от практиката. Те ще бъдат представени от няколко конкретни компании и ще подкрепят теоретичната част на форума. Предвидена е и дискусия с лекторите и подпомагане връзката бизнес-образование, чрез изложбени щандове на компаниите-участнички в инициативата. 

Специализираният форум е поредна стъпка на КРИБ-Бургас в посока оказване на ноу-хау асистенция към местния бизнес. Събитието е с много висока полезност за компаниите, които желаят да работят по-ефективно и успешно върху своята идентичност. То носи и ценна информация относно изпитани способи за привличане и задържане на квалифицирани и талантливи хора в рамките на дадена компания.

Участие в My Success Employer Branding компаниите могат да заявят на имейл abonament@enterprise.bg.  

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!