80 нови археологически находки в Акве Kалиде

Многобройни монети, използвани в търговията, фрагмент от древен надпис на мраморна плоча, антична мраморна статуетка, част от крепостна стена – това са малка част от изключително богатите и разнообразни находки, открити само в рамките на седмица работа на археологическия екип на Аква Калиде. В момента на територията на новоизграждащия се комплекс протичат засилени работни дейности. В пространството на паркинга на комплекса, пред чешмата, се извършват спасителни археологически разкопки във връзка с проекта за подмяна на канализацията на кварталите Банево и Ветрен. Археологическите дейности са на дълбочина до 3 метра. Вече са намерени около 80 находки от различни периоди, като 45 от тях са монети. Част от тях са корубести (скифати) от края на ХІІ в. – началото на ХІІІ в. на фамилиите Комнини и Ангели. Археолозите също откриват, на дълбочина от 2 метра, византийски монети датирани от VII век, преди създаването на българската държава. Може би най-ценната находка, поне в историческо отношение, е фрагмент от надпис на мраморна плоча от епохата на ранноимператорската епоха – І-ІІ век след Христа. Подобни мраморни надписи са намерени преди време, в същия район, на Манастир тепе. Археолозите са попаднали и на мраморна статуетка от II-III век сл. Хр. Останки от укрепленията на късноантичния и средновековен град Терме (Термополис) са открити в площта точно пред действащата чешма. След археологическите дейности са извадени и почистени много части от керамични съдове от ХІІ-ХІІІ век, стъклени гривнички, турски лули, две сребърни турски монети. В източната част на паркинга археолозите са разкрили средновековно помещение. Намерени са още два оловни печата, единият от тях е датиран от края на XI век.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!