70 на 100 от фирмите са подали електронна данъчна декларация

Крайният срок за плащане на дължимия корпоративен данък е 31 март

70 на 100 от всички подадени до този момент в НАП Бургас декларации за облагане с корпоративни данъци са подадени по електронен път, подписани с електронен подпис. От началото на годината в териториалната структура на Агенцията са изпратени  общо 8 907 е-декларации. Очаква се, до изтичането на крайния срок – 31 март 2015 г., в НАП Бургас да постъпят общо (по електронен път и на хартия) над 30 000 формуляра.

31 март е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.).  Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2015 г. Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.

Образец на декларацията за облагане с корпоративни данъци може да бъде намерен на интернет страницата – www.nap.bg, както и във всички офиси на Агенцията в страната.

И през тази година продължава съвместната инициатива на НАП с Националния статистически институт (НСИ) за подаване само на едно място на годишните отчети за дейността, които фирмите представят едновременно с декларациите си за облагане с корпоративни данъци. Възможностите са или по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП. Обменът на информация между двете институции става изцяло по служебен път.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски може да се получи на телефона за данъчна информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!