7 октомври – Световен ден за достоен труд

Над 36 държави отбелязват датата 7 октомври като Световен  ден за достоен труд. Решението тази дата да  бъде с такъв акцент е взето от Международната организация на профсъюзите, която обединява синдикалисти от цял свят в усилията им за установяване и спазване на работните права и солидарност.

Според Европейската конфедерация на профсъюзите достойните условия на труд включват пет основни принципа. Сред тях са закриване на временните работни места, които застрашават здравето и безопасността на работещите, като нанасят също щети на пазара на труда и на икономиката и въвеждането на по-добра организация на труда, създаване на благоприятна работна среда, осигуряване на по-добър баланс между работата и личния живот, възможност за обучение и развитие на уменията и квалификацията през целия живот.

Европейската Конфедерация на Профсъюзите е създадена на 8 февруари 1973 г. с цел да защитава интересите на работниците и служителите на европейско ниво и да ги представлява пред институциите на Европейския съюз. Днес в нея членуват повече от шейсет милиона работещи, обединени в 81 национални синдиката от 36 европейски страни, както и в 12 европейски индустриални федерации. КНСБ и „Подкрепа“ също са сред нейните членове.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!