7 бургаски автори получават финансиране от Общината за издаване на книги

Тази година ръкописите на седем бургаски автори ще стигнат до читателите с финансовата подкрепа на Община Бургас. Те бяха селектирани от експертна комисия, назначена според изискванията на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори. На вниманието на експертната комисия бяха предоставени общо 23 ръкописа. За разлика от други години, доминираха белетристичните произведения. Сред одобрените за финансиране са една поетична книга и шест проза, включваща два романа, два сборника с разкази, една краеведска. 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!