История на бургаските пазари: Специализирани пазарни места и строга отчетност

/Поредица/

През 30-те години на ХХ век пазарната мрежа в Бургас се разраства и е налице тенденция към специализиране на пазарните места. Целта е осигуряването на по-ефективен санитарен контрол и предпазване от заболявания. По всички тържища се води строга отчетност. Ето какво е записано в документи от 1931 г.:

1. Пазар при Големите български мелници – 554 коли

2.Пазар до кланицата – 3611 коли

3.Пазар при Старите гробища – 5123 коли /днес между улиците „Александровска”, „Сан Стефано” и „П.Р. Славейков”/

През 1939 г. в града се открива специализиран седмичен пазар за животни – всеки петък в незаетата половина от двора на общинската кланица. Търговията с животнr е строго регламентирана и контролирана. Едрият рогат добитък и еднокопитните, докарани от стопани на тържището, се придружават от интизапски билети или свидетелства за собственост, а дребният рогат добитък и свинете – със зелено свидетелство за произход и здраве. Животните, докарани от джамбази, се придружават винаги от пътни листове, издадени от ветеринарните служби. 

Управлението на пазарището води бюлетин –дневник по образец за сключените сделки- имената и местожителството на продавача, купувача и посредника, продажната стойност, събраните такси и пр.

Обособяват се и две пространства в центъра на града за седмични пазари за всякакъв вид селскостопански произведения, без дърва за горене на дребно. Днешният пазар „Краснодар” пък е отреден за търговия с зеленчуци, дърва за огрев и селскостопански произведения да едро. Площадът пред Операта се сдобива с названието „Птичи пазар” заради търговията с домашни птици там.

До 40- те години на ХХ в.в Бургас възникват множество пазарни места, някои с постоянен характер, други се изместват по различни причини. Пазарната мрежа се разраства и следва разширението на града.

/Следва/

В материала са използвани данни от публикацията на Владимир Анигностов, РИМ Бургас,  в  документалната книга „138 години пазари- Бургаски регион

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!