5% отстъпка за декларациите, подадени по електронен път до 31 март

Всеки, който подаде декларацията си за облагане на доходите до 31 март 2015 г. по електронен път, ще ползва отстъпка от 5% от данъка за довнасяне, ако към този момент няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и внесе в срок до 30 април дължимия по декларацията данък. Изпращането на документите по електронен път може да стане с ПИК, като получаването му е безплатно от офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице, или с електронен подпис.
Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата с обратна разписка или да се подадат на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. В Бургаска област общо 68 пощенски клона приемат годишни данъчни декларации, за град Бургас те са 15. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.
От 1 януари до днес в ТД на НАП Бургас са подадени 678 декларации за облагане на доходите на физическите лица от 2014 г., от тях с електронен подпис – 151, с ПИК – 58. Над 22 000 бургазлии вече имат персонален идентификационен код (ПИК). Издадените ПИК за периода декември – януари са повече от 2 000.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне.
Всички данъци се плащат по една единствена банкова сметка. При превод на пари към бюджета се попълват само кода за вид плащане – 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!