4 бургаски училища и една детска градина с нови площадки и еко кътове, финансирани от ПУДООС

Четири бургаски училища и една детска градина се сдобиха с нови еко кътове и площадки през изминалата година благодарение на Националната кампания „За чиста околна среда – 2015г.”  През 2015 г. Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за поредна година проведоха конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам ”.  Средствата бяха предоставени от бюджета на Предприятието и са в размер на 3 500 хил. лв.

12675268_10209113056729670_96983571_oНа бургаската ЦДГ № 28 „Детелина“  бе одобрен и изпълнен проект „Детска игротека на открито“. През изминалите месеци бе оформен еко кът,  изграден от тротоарни плочки и градински бордюри. Върху тях бе поставена ударопоглъщаща настилка. Монтирани бяха детски съоръжения за игра, 2 пейки и кошчета за отпадъци. Извършено бе озеленяване като бяха засадени различни видове цветя, храсти и дървета.

С 4878 лева СОУ “Димчо Дебелянов“ – Бургас изгради еко лаборатория на открито.  В двора на учебното заведение бяха изградени три еко къта, отделени с рециклирани материали – кашпи от автомобилни гуми и пейки от дървени палети. Около оградата бяха поставени циментови блокчета, в които бяха засадени пълзящи храсти. В оформените кътове бе положена настилка от изкуствена трева. Ръководството на училището закупи метеостанция, фотоапарат и мултифункционално устройство, което ще се използва в часовете по природни науки.

Подобен проект реализира и ОУ “Св.Климент Охридски“ – Бургас. Там е изградена еко зона на открито, а отпуснатите средства по проекта са 4 886,80 лв.

В двора на учебното заведение бе оформена еко зона, монтирани бяха 6 пейки, 3 комплекти маса с пейки, кошчета за разделно събиране на отпадъци.Закупени бяха и 2 микроскопи и мобилна лаборатория, извършено бе озеленяване с различни видове храсти и дръвчета, монтирани бяха 4 информационни табели.

Проект „Да поканим цветята при нас” на ОУ “Христо Ботев“ също бе одобрен, а финансирането бе за 4 998,00 лв.

В двора на учебното заведение бе оформена еко зона на открито, изграден е алпинеум от хумус и различни видове растения и камъни. Оформен е розариум. Търговската гимназия в Бургас се сдоби с еко смарт класна стая под небето с финансиране от  5 000 лв. В двора на учебното заведение бе оформена еко зона на открито, монтирани бяха П образна дървена пергола с пейки и два броя шатри. Извършено бе озеленяване с различни видове декоративни храсти. По проекта също така бяха монтирани са 4 кошчета за отпадъци.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!