3 % от получаващите социални помощи не искат да работят

Към полагане на общественополезен труд са насочени  45 590 души, 1572 от тях са отказали работа

По данни на Агенцията за социално подпомагане през 2014 г. средно на месец са подпомагани 53 235  семейства.  От тях безработни са 56 435. За полагане на общественополезен труд са насочени  45 590 души. 1572, или само 3% от тях са отказали работа.

При първоначален отказ да се положи общественополезен труд, месечната помощ се спира за срок от два месеца. При повторен отказ, независимо кога е направен, месечната помощ на лицата се прекратява за срок от две години, уточняват от Агенцията.

Получаването на месечни социални помощи от безработните лица в трудоспособна възраст е обвързано с полагането на общественополезен труд още от 1994 г., когато с промени в Правилника за социално подпомагане е въведено това изискване. От 1 май 2010 г. полагането на общественополезен труд е в рамките на  14 дни по 4 часа дневно. Това става по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места. Идеята е да се пресече поощряването на „професията“ социално слаб.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!