Реконструират подлеза „Захари Стоянов“

Догодина започва основен ремонт на ул. „Кооператор“ и подлеза на бул. „Захари Стоянов“. Разположените в непосредствена близост един до друг обекти се намират в к-с „Меден рудник“. И за двете интервенции Община Бургас има изготвени технически проекти. В ход е подготовката на процедурата за избор на изпълнители. Средствата за изпълнение на строителните дейности ще дойдат от новата Оперативна програма „Региони в растеж“.

Проектът за реконструкция на ул. „Кооператор“ доразвива системата от транспортни връзки в „Меден рудник“. Тя ще е с нов габарит, отговарящ на изискванията на Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Така улицата ще придобие функция и статут на околовръстен път, осигуряващ удобна връзка с бул. „Захари Стоянов“, по който се осъществява движението от комплекса до центъра на града и обратно.

Настилката на уличното платно и тротоарите се предвижда да бъдат от асфалт. В средата ще има разделителна ивица, в която да се постави новото енергоспестяващо улично осветление. С изпълнението на проекта ще се внедри система за подземно сметосъбиране. Контейнерите са изнесени в тротоарите, така че да не се затруднява обслужването им. По ул. „Кооператор“ ще бъдат засадени и дървета, каквито в момента няма.

Старият подлез на бул. „Захари Стоянов“ също ще претърпи цялостна реконструкция. Поради нуждата от достъпен маршрут за хора в неравностойно положение, както и за безопасно пресичане на кръстовището от пешеходци и велосипедисти, проектът предвижда от двете страни да се изградят рампи, отговарящи на Наредба 4 за проектиране на достъпна среда.

Това е последният недостъпен подлез в града. Предстои Бургас да се сдобие и с първите си пешеходни надлези по проекта за интегрирания градски транспорт.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!