24 тона битови отпадъци събраха в Община Царево

В рамките на националната кампания ,,Да изчистим България заедно”, Община Царево за четвърта поредна година даде своя принос за по-чиста околна среда. В инициативата на 17 май се включиха служители от Общинска администрация, дейности „Чистота и озеленяване“, отдел Местни данъци и такси, Социални дейности, БГЦПО, РУП – Царево, Пожарна, ОП – Пристанище, учители и ученици от СОУ „Н.Й.Вапцаров“и ДГС Царево.

Бяха почистени общо 17 места – залива от пристанището до стария град, Боровата гора до стадиона, пътят Царево – Изгрев, пътят Царево – Бродилово, пътят от Царево до ПСОВ Царево, пътят Царево – къмпинг „Арапя”, „Попски плаж”, района около пожарната и други. Почистени бяха и няколко нерегламентирани сметища. Като цяло в Община Царево се събраха и извозиха 24 тона с битови отпадъци.

Както всяка година най-активни в почистването бяха учениците от СОУ „Н.Й.Вапцаров” Царево. Те, заедно със своите преподаватели, почистваха района около стадиона и Боровата гора зад него. Кметът на Община Царево инж. Георги Лапчев се включи в кампанията и почистваше заедно с учениците. Той благодари на всички ученици участвали в кампанията и им подари тениска с герба на общината.

Петото издание на инициативата включва организиране на 5 еднодневни акции за почистване на най-уязвимите зони – градска среда; места за отдих и спорт; детски площадки; природни паркове и защитени територии; речни корита. Предстоят още три дати за почистване.

31 май – Детски площадки в населените места

7 юни – Защитени територии и национални природни паркове

27 юни – Речни корита и водоеми

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!