23 август – Международен ден в памет на жертвите на робството и неговата забрана

Днес отбелязваме Международният ден в памет на жертвите на робството и неговата забрана Датата 23 август е обявена от ЮНЕСКО, а поводът е въстанието на робите в Санто Доминго на 22-23 август през 1791 година. 

Робството е социално-икономическа система, при която на определена личност – наречена роб – се отнема личната свобода и му се налага принудителен труд. Робът се третира като вещ и собственост на неговия притежател.

Понякога терминът „робство“ се използва по идеологически съображения на места, където историческите или съвременните обстоятелства не оправдават тази употреба.

В Древен Рим с официалното си освобождаване робът е получавал всички граждански права, с изключение на правото да заема държавна длъжност. Децата на освободения роб получават статут на пълноправни граждани. Парламентът на Британската империя забранява робството в почти всички свои територии през 1833 година. В САЩ забраната влиза в сила през 1865 година.
Днес Робството е официално забранено във всички държави в света след влизане в сила на Международния пакт за граждански и политически права. Според различни оценки обаче, броят на съвременните роби е между 12 и 27 млн. души – едно от най-ниските относителни нива в световната история. Повечето от тези хора са дългови роби, главно в Южна Азия, които са загубили свободата си като обезщетение за неизплатени задължения. В развитите страни съвременното робство е свързано преди всичко с трафика на хора, главно на жени и деца с цел проституция.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!