Планът – История

На 07.10.2008 година бе сключен Договорът за изпълнение на „Проект за ОУП на територията на гр. Бургас и неговите квартали с техните землища”. Договорът бе сключен между Община Бургас, в качеството на... Read more »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!