2 от 13 плажа без нито едно нарушение

Приключиха първоначалните проверки на 13-те плажа, отдадени под наем от областния управител на област Бургас. За разлика от други години, през настоящата нарушенията, констатирани от проверяващите са значително по-малко.

Комисия е обходила плажните ивици в рамките на две седмици, запознала се е със състоянието им и е издала предписания за отстраняване на пропуските в рамките на 14 дни. На всички проверени плажове спасителната дейност е обезпечена, извършено е почистване и обезпаразитяване. Изключение са местата без организирани медицински пунктове и без назначени медицински лица, както и тези, които не са осигурили 50% – та свободна зона.

Сред основните нередности, които са установили експертите са по-малък брой спасители и спасителни постове от задължителните по съгласуваната от МРРБ програма за водноспасителна дейност, недостатъчен брой кошчета за отпадъци, липса на указателни табели за качеството на водата, липсващо оборудване на някои от спасителните лодки и постове. Отличници без нито едно констатирано нарушение и изпълнили всички заложени в договора клаузи са две от плажните ивици – „Река Вая” в община Несебър и „Царево – Василико”. От тази година с разпореждане на областния управител Вълчо Чолаков проверките по плажните ивици ще бъдат повече от два пъти. Отново по заповед на губернатора, на сайта на Областна администрация Бургас е посочен дененощен телефон, на който гражданите могат да подават сигнали за констатирани нередности.

След изтичане на 14- дневния срок комисията ще обходи всички плажове отново. При неизпълнение на дадените предписания ще бъдат налагани санкции.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!