Проект „Красива България” откри кампания за набиране на кандидати

Проект „Красива България” при МТСП открива днес, 17 ноември 2014 г., кампания за набиране на кандидати за участие през 2015 г., която ще продължи до 19 януари 2015 г., включително, гласи съобщение на сайта на Министерството на труда и социалната политика.

В периода на кампанията, всеки работен ден между 9:00 ч. и 17.30 ч., кандидатите могат да подадат в регионалните звена на Проект „Красива България” своите проекто-предложения по следните три мерки:

1. Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”;

2. Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”;

3. Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”.

Подробна информация относно финансовата рамка и разпределението на общия бюджет за един кандидатстващ обект, условията за допустимост, оценката и одобряването на проекто-предложенията и др. може да се получи от интернет-страницата на Проект „Красива България”: www.beautifulbulgaria.com .

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!