145 разрешителни за строеж издадени в областта в края на 2014

През четвъртото тримесечие на 2014 г. в Бургаска област са издадени разрешителни за строеж на 145 жилищни сгради с 1 373 жилища в тях и със 127 086 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), съобщиха от Териториалното статистическо бюро. Разрешителни за строеж са получили и 9 административни сгради /офиси с 3 507 кв. м РЗП и 83 други сгради със 73 563 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 11.5%, жилищата в тях – със 103.7%, а застроената им площ – с 92.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради е повече с 12.5%, а тяхната РЗП – с 9.4%. Нарастване бележи и броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради с 9.2%, а разгънатата им застроена площ – с 38.0%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намалява с 22.0%, но броят на жилищата в тях нараства с 54.6%, а тяхната РЗП – с 27.2%. Разрешителните за строеж на други сгради са увеличават със 7.8%, докато съответната им РЗП намалява с 34.7%.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. тук е започнал строежът на 90 жилищни сгради с 1 193 жилища в тях и със 111 231 кв. м обща застроена площ, и на 32 други сгради с 42 265 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с близо два пъти, жилищата в тях – с над пет пъти, а общата им застроена площ – с шест пъти. Регистрирано е нарастване и на започнатите други сгради с 88.2%, и на тяхната РЗП – с 95.4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 38.8%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 21.4%, а тяхната РЗП – с 23.6%. Спад бележи и броят на започнатите други видове сгради с 67.3%, а съответната им РЗП – със 75.8%.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!