10 фирми ще участват в санирането на жилища в Югоизточен регион по програмата на МРРБ

Заместник-министърът на регионалното развитие Ангел Петров подписа Рамково споразумение за извършване на строително-монтажни дейности по програмата за Енергийно обновяване на българските домове за Югоизточен район, съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Рамковото споразумение се подписва след проведена обществена поръчка за обособена позиция 6 на проекта. Тя включва изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на градовете – Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол и Казанлък.
Фирмите, участващи в обществената поръчка за изпълнение на СМР за Югоизточен район са: „ПСГ“ АД, „Партньори – А. Т.“ ЕООД, „Пи Ес Пи“ ЕООД, СД „Берко-90 Берковски и СИЕ“, „Стимекс“ ЕООД, „Стини“ ООД, „Среги“ ООД, ДЗЗД „Ърбън СФО“, „Билдинг – ТД“ ЕООД и ЕТ „Металик-Иван Иванов“. Те ще бъдат поканени да представят своите оферти за всяка одобрена сграда, в резултат на което ще се сключват индивидуални договори за всяка една сграда между МРР и класираните фирми.
Прогнозният брой сгради, които следва да бъдат обновени, според обявлението за възлагане на обществената поръчка, са 20, като индикативната стойност за изпълнение на строително-монтажните работи е 5 222 773 лева без ДДС.
За Югоизточен район все още не е приключила процедурата за избор на проектант и авторски надзор по време на строителството. На 18.09.2014 г. е открита обществена поръчка за избор на изпълнители, като в момента тече процедура по разглеждане на постъпилите оферти.
Припомняме, че в края на миналата седмица бяха подписани идентични рамкови споразумения за София и Северозападна България.
Началният срок на строителните дейности във връзка с обновяването на сградите се обуславя от изработването на инвестиционен проект за всяка сграда, издаването на разрешение за строеж и сключване на индивидуален договор въз основа на Рамковото споразумение за извършване на строително-монтажни дейности по програмата за Енергийно обновяване на българските домове за гр. София. Крайният срок за изпълнение на строително-монтажните работи е 31.10.2015 г., като в този срок следва сградите да бъдат въведени в експлоатация.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!