ЯВОРОВИ ДНИ 2020 – ще ги има, но през септември

62-то издание на Яворовите дни тази година се измества напред във времето.

Организаторите Община Поморие и НЧ“Просвета 1888“ са оптимисти, че те ще могат да се проведат от 2 септември 2020 год.

Броят на дните  и планираните прояви ще се уточняват съобразно развитието на епидемичната обстановка. Условията за участие в литературния конкурс и рецитал-конкурса не се променят.

Припомняме:

Национален конкурс за поезия “От заник слънце озарени алеят морски ширини…”

В поетичният конкурс «От заник слънце озарени, алеят морски ширини…» могат да участват автори над 18 години от цялата страна.

Творбите /до 5  стихотворения/, в 3 екземпляра, изпращайте на адрес:

Поморие 8200, ул. “Княз Борис І” № 51, до НЧ “Просвета 1888” /конкурс за поезия/

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка.

Краен срок – 15 август 2020 г. /валидно е пощенското клеймо на плика/

Изпратените стихотворения трябва да бъдат свързани, макар и индиректно, с духа и естетиката на големия поет.

Ще бъдат присъдени следните награди:

І награда – 500 лв. и плакет „Яворов”

ІІ награда – 350 лв. и диплом

 ІІІ награда – 150 лв. и диплом

По преценка на журито, при липса на подходящи творби, някоя от наградите може и да не бъде присъдена.

НАЦИОНАЛЕН РЕЦИТАЛ-КОНКУРС по творби на Яворов /за любители/

Конкурсът ще се проведе в два дни, в читалище“Просвета 1888”.

Отличените участват в заключителната вечер.

Очакваме Вашата заявка за участие до 15 август 2020 г.

на адрес:

8200 – Поморие

ул. “Княз Борис І” № 51

Читалище “Просвета 1888”

/за рецитал-конкурса/

или на тел. /0596/ 2 23 16 ; GSM 088 895 16 15

E-mail : prosveta_pomorie@mail.bg

В заявката посочете:

– Трите имена на участниците

– Възраст

– Заглавие на избраното изпълнение

– Времетраене на изпълнението

Разноските по пребиваването са за сметка

на участниците или на ведомството, което ги

изпраща.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!