Читалище и Дом за възрастни хора в община Приморско придобиват европейска визия

Община Приморско стартира ремонта на читалището в с. Веселие и Дома за възрастни хора с физически увреждания в с.  Ясна поляна

На официална церемония днес кметът на Община Приморско д-р Димитър Германов  даде старт на проект „Повишаване на жизнения стандарт и подобряване на достъпа до услуги за децата и уязвимите групи от населението в община Приморско чрез рехабилитация на социалната и културна инфраструктура“.  С осигурените средства от Европейския съюз ще бъдат ремонтирани читалище „Виделина” във Веселие и Домът за възрастни хора с физически увреждания в Ясна поляна.

photo263582765Проектът е на стойност 1 780 752, 58 лв. Той включва цялостно обновяване на съществуващите сгради и закупуване на оборудване за обзавеждането им.

По този проект морската община осигури и специализиран автомобил за нуждите на хората с физически увреждания, който е на стойност 183 500 лв. без ДДС.

На старта по изграждането на читалището във Веселие и Дома за възрастни хора в Ясна поляна присъстваха представители на местната власт и на фирмата – изпълнител, кметовете на населените места, общински съветници и граждани.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!