Четири каузи на ЛИДЕР

Ако те влязат в парламента:

Недялка Баева – № 9 в листата на ББЦ, частен бизнес – туризъм

Нели БаеваДребният бизнес е в „примката” на бюрокрацията. За да се открие дори малко бистро у нас са нужни над 30 различни документа. Ако собственикът е настойчив и успее да стартира бизнеса си, идват поръчковите проверки и го смазват.

Всички европейски страни стимулират развитието на малкия и средния бизнес, тук държавата съзнателно пречи. Имам амбицията да създам предпоставки за промяна в бюрократичната система, която поражда и корупцията. Убедена съм, че така ще бъде даден тласък в развитието и на м   алките населени места, които все повече обедняват и се обезлюдяват. Хората ще имат работа, а социалното министерство – по-малко клиенти.

Петър Неделчев – № 12 в листата на ББЦ, „Мина Черно море” – енергетика

Петър НеделчевЗаинтересовани кръгове по високите етажи съзнателно унищожават въгледобива в страната. Правителствата използват всички механизми, за да притиснат родното производство, да направят невъзможно съществуването му и страната да стане още по-зависима от вносни суровини. Не подбират мерките, не ги интересува дори живота на стачкуващи под земята миньори. В България  собствените ресурси почти не се разработват, а те могат да осигурят  работа на хората и евтина енергия за населението.Целта е да станем още по-зависими от вносните енеригийни суровини. Енегетиката на страната е заложник на неизгодно сключени дългосрочни договори в полза на олигарсите. Отношенията между фирмите в сектора са „на тъмно”, начинът на разплащане между тях – също.

Време е за промяна и ние от бранша знаем как да я направим. В условията на пълна икономическа разруха в парламента трябва да има представители на хората, които осигуряват работни  места и приходи в бюджета.

Стоян Дапчев – № 22 в листата на ББЦ,  капитан на влекач, потомствен моряк

Стоян ДапчевИскам моите връстници и приятели да се върнат и да останат в България. Те трябва да имат шанс за развитие тук. ПП ЛИДЕР има градивни идеи за съживяване на икономиката и разкриване на нови работни места. Готов съм да се заема с тяхното прилагане.

Потомствен моряк съм и не съм равнодушен към  онова, което се случва  с българския морски бизнес. Работеща икономика няма, няма и товари за нашите пристанища. Корабите заобикалят Бургас и заради високите пристанищни такси. Твърди се, че дори туристическите лайнери през следващата година ще бъдат много по-малко заради завишаване на таксите.  Това е така, защото правилата се определят от хора, които не участват реално в икономическия живот на страната. Те не създават и не защитава работни места, не знаят предимствата и недостатъците на системата. Страната трябва да тръгне по нов път, а хората, които ще я поведат трябва да са с нов морал. Защото без морал и най-добрите закони ще са безсмислени.

Петър Хараламбов – № 16 в листата на ББЦ, частен бизнес – телекомуникации

Петър ХараламбовСтига да поиска, държавата  лесно може да повдигне стандарта на живот. Необходими са само нови хора, приели възраждането на икономиката като кауза. Новата икономическа доктрина трябва да промени сегашните ни представи за пазара, който разбираме единствено като територия за търгуване с чужди стоки.

Всичко това не може да се случи без инвестиции, за които трябва да се създадат подходящи условия. Кратки закони с ясни текстове без възможност за тълкования  ще улеснят  инвеститорите, ще намалят и корупцията. България е единствената държава, която не защитава родното си производство. Не полага и никакви усилия за уеднаквяване на субсидиите с другите страни, членки на ЕС.

Нужни са само няколко стъпки, за да се съживи бизнеса в страната и хората да имат работа и доходи. ПП ЛИДЕР представлява реално работещия бизнес и знае как да ги приложи.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!