Честит международен ден на щастието на най-нещастната страна в Европа

За трета поредна година днес се отбелязва международния ден на щастието. От 2011 година на щастието се гледа като крайна човешка цел. Резолюция на Генералната асамблея на Обединените нации призовава за по-справедлив и балансиран подход към постигането на икономически растеж, който да насърчава щастието и благоденствието на всички народи. На следващата година 20 март е определен за международен ден на щастието.

Тази година Денят призова да обърнем повече внимание на връзките си с  хората около нас, с цел намаляване на социалната изолация. На нея вече се гледа като потенциална причина за ранната смърт, което я поставя редом до тютюнопушенето. За „епидемията от самотата” вече се твърди, че е два пъти по-смъртоносна от затлъстяването.

На фона на тази информация, България отново води класацията за най-нещастната страна в Европейския съюз. Според изследване на Евростат за удовлетвореността на хората от живота им, разпространено вчера, българите са в дъното на класацията. Като малко по-щастливи от нас се определят гражданите на Гърция, Кипър, Унгария и Португалия. Традиционно най-доволни са хората в Скандинавските страни членки.

Показателят „удовлетвореност от живота” дава представа за това как хората възприемат живота си като цяло. Понятието включва много социални и демографски фактори, които влияят на нашето възприятие за качеството ни на живот. Според статистиката, в България най-щастливи се чувстват младежите между 16 и 24 годишна възраст, но и  те  са най-неудовлетворени от живота си в сравнение с другите страни.

Причините за недоволството се търсят в ниския брутен вътрешен продукт, както и във високите нива на безработицата и ниската средна работна заплата – все причини, които в бъдеще вероятно ще продължат да влияят на позитивната ни нагласа за живота. Затова нека поне днес да се обърнем към другите около нас и намерим удовлетворение в отношенията помежду си.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!