Ченгене скеле ще се превърне в резерват на рибарските традиции

Единственото в България рибарско селище, в което ще се запазят вековните морски рибарски традиции по нашите земи ще бъде създадено в Ченгене скеле. Рибарското селище ще бъде изградено с единна визия на рибарските хижи, с точно определени параметри на устройство и с екологични естествени материали. Предвижда се рибарските хижи да бъдат три вида, да не надвишават във височина 7.5 м и да бъдат построени върху точно парцелирани терени около плавателните канали. Къщичките ще се строят само от камък и дърво, за да бъдат максимално екологични и да отговарят на замисъла за създаване на максимално автентично рибарско село. В естествена среда ще бъдат запазени и развити вече забравените рибарски занаяти и традиции. Умения, като ръчно плетене на мрежи и винтери, изработване на тапи за даляни, строеж, ремонт и калафатене на дървени лодки, разнообразни вековни начини за приготвяне и съхраняване на риба са само част от културните особености на българското Черноморие, които трябва да бъдат предадени на бъдещите поколения. Единствено тук могат да се срещнат дейности, които отдавна са изчезнали в останалите български морски пристанища. Крайната цел е Ченгене скеле да бъде признато за субект на нематериално културно наследство – съхранение на занаяти, съгласно Закона за културното наследство. Идеята е на ПП ГЕРБ и е възприета като приоритетна от община Бургас. Оттам направиха официално предложение до МК за назначаване на комисия, която да се произнесе по въпроса.

Прилагането на закона е без алтернатива

Основен проблем продължава да стои с незаконно изградените вили и постройки в местността през последните десетилетия. Това се дължи на бездействието на държавните и местни институции в миналото, което е създало предпоставки за незаконно разпореждане с държавни земи и изграждане на постройки върху терените без необходимите строителни съгласувания и разрешения. Категоричното мнение на ГЕРБ и местните власти в Бургас е, че всички незаконни вили и многоетажни къщи на хора, които впоследствие са се самонастанили в района, трябва да бъдат премахнати, както е записано в българското законодателство.     Историята на рибарското селище Ченгене скеле е било древно римско пристанище още от антично време и през цялото Средновековие. След Руско-турската война запада заради възхода на Бургас и изместването на пристанището там. Необходимо е да се разграничат истинските рибари от външните заселници. Бургаските рибари бяха прогонени по време на социализма през 1972 в Ченгене скеле, заради началото на голямото разширение на Бургаското пристанище. Всички лодкостоянки, които дотогава бяха в Бургас беха насилствено преместени от властта в залива на местността, а на рибарите бяха предоставени терени, върху които да построят своите хижи. Така се оформи истинското рибарско селище, което е уникално за страната. За съжаление освен с постановления тогава не беше регламентиран по никакъв друг начин статутът на местните рибари. Така се отвори възможност освен тях в района да започне мащабно диво строителство, което дискредитира същността на рибарското селище и го превърна във вилна зона. Сега е необходимо да бъде възстановено изконното значение на рибарското село и то действително да служи като единствен пристан и база на морските рибари, а не на местни величия и новобогаташи. Това ще стане, след като първо влязат в сила и се реализират всички издадени постановления за премахване на незаконните постройки и се опишат истинските рибари, според списъка на местното рибарско сдружение. Само негови пълноправни членове ще имат право да закупят предоставените им преди десетилятия терени за хижи и лодкостоянки.

Узаконяването статута на бургаските рибари е без алтернатива

Община Бургас е входирала преписка в правителството, в която предлага 45-те декара, върху които има изградени рибарски къщи да бъдат оценени от независими оценители. След това да бъде предоставена възможност само на рибарите да си откупят парцелите, върху които са създали своя база. От тази опция ще се възползват само членове на рибарското сдружение, които и в момента имат имоти върху земята със статут на държавен горски фонд. Всеки от рибарите би могъл да кандидатства и за финансиране по Програмата за рибарство и аквакултури. Община Бургас паралелно предвижва и проекта за изграждане на рибарско пристанище „Ченгене скеле” по програмата за рибарство и аквакултури. Паралелно от ГЕРБ предлагат да се кандидатства чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за финансиране за аварийно почистване и корекция речното корито на река Отманлийска.   

Поминък и туризъм

Така рибарското селище Ченгене скеле ще има възможност да изпълни истинския замисъл, с който е било създадено, ще се превърне от средище на диво строителство в една удобна база на местните рибари, техните лодки и хижи. Южият залив притежава всички дадености да бъде една атрактивна туристическа културна атракция до гр. Бургас. Заедно със защитената местност “Ченгене скеле”, парка “Росенец” и близкия орнитологичен център, районът става потенциално много перспективна туристическа дестинация с разнообразна насоченост. Идеята за развитие и уреждане на “Ченгене скеле” е европейски издържана, тя ще създаде с осъществяването си поминък на една цяла прослойка хора и устойчиво екологично и законосъобразно развитие на цялата южна дъга на Бургаския залив. Придобивките в национално измерение при включването на селището в нематериалното ни наследство и в европейските програми за рибарство и аквакултури са безспорни.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!