Център „АЛЕФ” приобщава млади скулптори към литературния конкурс

Непрестанно повишаващата се популярност и авторитет на Националния литературен младежки конкурс ”Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”, в чиито седем издания участваха над 1000 млади литератори, е повод организатора му –  Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” да привлече и други млади творци към надпреварата.  В търсене на оригинален модел за пластика, която да се връчва на победителите в конкурса, „Алеф”  се обръща към студентите по изобразително изкуство, като ги кани да се включат в конкурс за изработка на пластичен модел за статуетка.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

За участие в конкурса се допускат студенти-редовно обучение, профил „скулптура”.

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ  ПРОЕКТИ:

а) пластичният проект на статуетката да бъде в мащаб 1:1;
б) височина до 30 см;
в) материал – глина, или друг подходящ за целта;
г) проектът на пластиката да предвижда изработката й от подходящ за целта метал (бронз, месинг, алуминий и др.);
д) окончателната стойност на изработката не трябва да надхвърля 200 лева за една бройка.
На автора, спечелил конкурса, се присъжда правото, след сключване на договор, да изработва статуетката срещу заплащане.

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЕ ИЗПРАЩАТ:
• Копие от документ за самоличност на кандидата.
• Пластичен проект, съгласно условията на конкурса.
• Кратко резюме на авторовата концепция за проекта.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ: 1.10.2020 година

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ: Бургас 8000, пл. “Баба Ганка” 4, ет. 4, ЦЕБС„Алеф”

Националният литературен младежки конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена” е инициатива на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” – Бургас по повод спасяването на българските евреи от депортиране. Тя датира от 2013 година и има седем издания с над 1000 ученици и студенти от цялата страна. Конкурсът има за цел да предизвика младите хора да създадат литературно произведение, като обърнат поглед към ключови моменти от историята, фокусират се върху ценностите, осмислящи човешкия живот и направят изводите си за бъдещето. Всяко издание на конкурса има различна тема, която винаги е насочена към единението между етносите, толерантността, морала и жертвоготовността между хората в името на справедливостта и живота. Най-добрите автори се награждават на тържествена церемония н Бургас.
Информация за дейността на Център „Алеф” и всички издания на литературния конкурс предоставя сайтът на сдружението http://alef-bg.org/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!