Център „Алеф” и Софийския университет стартират съвместни инициативи

Студентски разработки влизат във виртуалната библиотека на „Алеф”

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” и Историческия факултет на Софийския университет започват съвместна дейност. Тя ще бъде насочена към привличане на студентите във важни дискусионни теми за съвременното общество. Предстои разработване на конкретна програма, която  ще включва различни инициативи: съвместни научно-изследователски проекти, дискусионни форуми,  творчески предизвикателства чрез конкурси и др. Съвместните  дейности ще  бъдат реализирани в тясно сътрудничество със специалността „Хебраистика” към Историческия факултет на Софийския университет.  

Специалността „Хебраистика” е центрирана около изследването на еврейското общество, история и философия и разкрива пред студентите богато поле да разгърнат потенциала си в изследователска и научна дейност. Създадена преди три години и предвидена като четиригодишна интедисциплинарна бакалавърска специалност, „Хебраистика” е първата в България академична програма по еврейските въпроси. В нея студентите изучават интензивно иврит, история, политика, икономика, религия и живот на еврейството, съвременните проблеми на Близкия Изток и история на Държавата Израел. Поради своята специфика и уникалност, пограмата е включена в списъка на защитените от Министерството на образованието и науката специалности. Тя има своите открояващи се бъдещи специалисти, направили впечатляващи разработки по темата на 2018-та година: 75 години от спасяването на българските евреи. Част от тях, включени в докладите на Международната научна конференция „75 години. Незабравените лица на спасението“, проведена през м. март, ще обогатят виртуалната библиотека на сайта на Център „Алеф”  www. alef-bg.org/virtualna-biblioteka/.

Изследването на еврейската общност в България – минало, традиции и настояще е все още неразкрита ниша, която дава широк потенциал за изява на студентите. Затова Център „Алеф”, чрез тясно сътрудничество с програмния директор на специалността „Хебраистика“ доц. д-р Румяна Христиди, се стреми да  включи и студентска аудитория в тях.

 

Доц. д-р Румяна Христиди е преподавател по история и ръководител на специалност „Хебраистика” в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

През 2004 г. защитава докторска дисертация на тема „Българската просвета в периода 1948-1959 г.” и получава образователната и научна степен „доктор”.

През 2014 г. става доцент с хабилитационен труд на тема ”Висшето образование в България от съветските до болонските реформи” .

Освен, че ръководи специалността „Хебраистика”,  Румяна Христиди заместник-председател на Института за съхранение на паметта за Холокоста в България към Организацията на евреите в България „Шалом”. Член е на Европейската асоциация за еврейски изследвания (EAJS) и на Организацията Приятели на Израел в България „Негев”.

Доц. Христиди е и в екипа, подготвящ пълноправното членство на България в IHRA.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!