„Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието“ започва в БСУ

В БСУ ще се проведе научна конференция с международно участие на тема „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието“. Това е най-големият научен форум за годината  в университета .

Чуждестранните участници в конференцията са от: Саратовската юридическа академия; Кубанския държавен университет; Казахстанския университет по международни отношения, както и от университети от Унгария, Словакия, Турция и др.

От българска страна ще вземат участие на 150 преподаватели от над 20 университета: УНСС; Икономически университет Варна, Нов български университет, Технически университет София  и др.

Пленарните доклади ще бъдат изнесени от:

Проф. д-р Костадин Костадинов –  заместник-министър на образованието и науката

“Реалност и хоризонти пред България в Европейското научноизследователско пространство”;

Проф. дпн Дина Джусубалиева, КазУМОиМЯ „Абил хан“, Казахстан, Доктор хонорис кауза на БСУ: “Дистанционното обучение и хоризонтите в развитието на човешките ресурси и знанието”.

Научни направления:

  • Икономика, финанси и инвестиции
  • Маркетинг и мениджмънт
  • Обществени комуникации (журналистика и връзки с обществеността) и филология*
  • Психология, социални дейности и педагогика
  • Право и публична администрация
  • Техника и технологии
  • Информатика и компютърни науки

Откриването на форума е на 12 юни от 14.00 ч. в зала Изток на Бургаския свободен университет.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!