Фотографска изложба ще посреща туристите на Морска гара – Бургас

29 фотографии ще бъдат изложени в Морска Гара – Бургас. Организатори на експозицията са „Пристанище Бургас” ЕАД и Фондация „Зеленият Бургас”. Представените фотоси са подбрани от 300 снимки, реализирани по време на изпълнението на проекта „Кадри от общия Европейски живот”.

Проектът е международен и бе спечелен от Фондация „Зеленият Бургас“. Финансирането е от Програмата „Учене през целия живот“, секторна програма Грюндвиг.Той е спродължителност от 01.08.2013 – 31.07.2015 г. Партньори на Фондация „Зеленият Бургас“ по проекта са: Организацията C.I.D.I. от гр. Сенигалия, Италия, основана през 1983 г.; “Photometria Photo”, фотографски фестивал, организиран от „Entefxis” – неправителствена организация, създадена през 2008 г. в Йоанина, Гърция; “Crossing Borders”, неправителсвена и нестопанска организация в Хумлебек, Дания и Фондация „Център за творчески дейности”/„Centrum Aktywności Twórczej”/, създадена на 30.12.2008 г., от гр. Лешно, Полша.

Целта на проекта е насърчаване на интеграцията и развиването на европейската принадлежност, чрез използване на фотографията, която освен въздействащо изкуство е и универсален начин на изразяване, който превъзхожда езика и премахва границите между хората. По време на реализацията на проекта са обучени 24 фотографи-аматьори, 16 от които са завършили обучението успешно. Те са представили над 300 снимки-уникални моменти от живота, бита, културата и природата на България. По време на реализацията на проекта участниците са участвали в няколко изложби в страната и чужбина. На 16.05.2015 в гр. Сенигалия, Италия бе открита международната фотографска изложба на творбите на всички участници от партньорите по проекта от пет държави.

В Морска гара –Бургас ще бъдат изложени подбрани творби на 14 български автори. Изложбата „Кадри от общия европейски живот“/„Frames of European Common Life“/ ще бъде открита на 27-ми юни /понеделник/ от 18.00 часа от изпълнителния директор на „Пристанище Бургас” ЕАД Диян Диимов и председателя на Фондация „Зеленият Бургас” и участник в изложбата Венелин Тодоров.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!