Фондация се бори със затлъстяването и обедняването, което води до нездравословно хранене

Чрез онлайн курс и специализиран наръчник, насочени към производителите на храни, Фондация Евро – перспективи си е поставила за цел да пребори наднорменото тегло и обедняването, което води до нездравословно хранене. Фондацията е част от нов европейски проект, наречен Nourish EU. Той е насочен към разработване на средства за обучение, които да подпомогнат създаването на Креативни региони с грижа за здравословните храни. Проектът цели да привлече вниманието на основните участници в процеса на разработване на политики в сектор храни и производителите на храни, да разработи нови подходи за създаване на „здравословни, достъпни и устойчиви храни” за всички.
Съвместно с организации от Великобритания, Ирландия и Унгария, Фондация Евро – перспективи ще разработи наръчник, съдържащ стъпките, етапите и документите за създаването на партньорства, насочени към създаването на региони с грижа за здравословните храни.
Наред с най – големите предизвикателства пред хранителния сектор в ЕС – наднорменото тегло и увеличаващото се обедняване на населението, проектът насочва вниманието си и към търговските възможности за разработване и предлагане на здравословни и достъпни храни. Организиран от фондацията онлайн курс ще подобри уменията на собственици на компании и техните служители в прилагането на иновативност и творчество в хранителния бизнес .
Проектът се ръководи от Организация за индустриално развитие на Крейгавън (CIDO) от Северна Ирландия и в него участват още Canice Consulting (UK), Momentum, The Food Hub (Ireland) and the Agricultural Vocational Centre of Central Hungary /VM KASZK (Hungary). Финансиран от Европейския съюз по програма Еразъм+, обединява консултантски и обучителни организации в сплотен и мислещ в перспектива екип.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!