Фондация „Св.Св.Константин и Елена” излъчи стипендиантите си по програма „Изкуства”

Ива Лапатова от НАТФИЗ и Верджиния Дойчева от НХА ще получат финансиране, за да реализират проектите си

Талантливи български студенти в областта на изкуствата ще бъдат подпомогнати за реализирането на техни авторски проекти. Фондация „Св. Св. Константин и Елена” вече определи два проекта, които ще получат финансиране по стипендиантска програма „Изкуства“. Най-новите стипендианти на Фондацията са: Ива Христова Лапатова – студентка от НАТФИЗ и Верджиния-Стефани Илийчева Дойчева – студентка от Националната художествена академия. Двете девойки ще получат по 3000 лв. за да реализират представените си пред журито проекти до края на годината.
Фондация „Св.Св.Константин и Елена” обяви стипендиантската програма „Изкуства” през октомври 2014 г. Тя е част от инициативата „Изкуството днес – за възможностите утре“. Основната цел на благотворителната организация е да бъде подкрепена реализацията на авторски студентски проекти. След осъществяването им те ще бъдат показани пред публика и по този начин се стимулира таланта и креативността на младите хора. Направленията, по които тази година студентите можеха да изготвят проекти бяха две – „Сценични изкуства“ и „Изящни и приложни изкуства“.
Интересът бе много голям и 20 проекта на студенти от НХА, НАТФИЗ, АМТИИ, НМА, НБУ постъпиха като кандидатури. Победителите бяха излъчени от авторитетно жури, компетентно в обявените области.
За стипендия в направление „Сценични изкуства“ кандидатстваха общо 15 проекта. Журито отличи идеята на Ива Христова Лапатова да организира и представи пантомимен спектакъл с участието на деца от социални домове. В рамките на 1 година тя ще въведе в тайните на това изкуство децата от три социални дома в София. Те ще бъдат преки участници в целия процес по създаването на представлението – от репетициите, до изработването на костюми и декори. В завършен вид спектакълът ще бъде представен на сцена – първо пред персонала на социалните домове, а след това пред деца от други социални заведения. Смисълът на проекта е да развие интересите и усета на изоставените деца към сценичното изкуство, а също и да подпомогне техните възпитатели в мисията за оформяне на устойчива ценностна система.
Ива Лапатова е студентка в III курс в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” специалност „Пантомима”. За реализацията на проекта си тя възнамерява да привлече също други студенти, професионални мимове и куклен актьор на доброволни начала. Нарекла е проекта си „С изкуството да сътвориш усмивка“, защото счита, че чрез него ще разшири мирогледа на децата, ще им достави радост от общуването и ще провокира развитието на техните заложби.

За втората стипендия в направление „Изящни и приложни изкуства“ кандидатстваха 5 проекта. Стипендията бе спечели от третокурсничката в НХА Верджиния Дойчева. Тя е предложила организиране и представяне на своя авторска изложба живопис, колаж и скулптура на тема „Хора и среда“ през октомври 2015 г. Верджиния ще подготвя творбите си на различни места в страната, или чужбина. Идеята на нейния проект е да търси взаимодействието на различните културни и обществени среди, хората и техния начин на комуникация. Студентката се стреми да изобрази необичайните им състояния. Верджиния ще посети различни райони, села и градове в България и Европа, за да пресъздаде тяхната характерна атмосфера на социален ритъм. Освен големите и свръхнаселени конгломерати в идеята на проекта са предвидени посещения също така на почти обезлюдени български села, както и на емблематични природни обекти. Талантливата млада художничка е определена и за допълнително обучение в рамките на един семестър във Венеция по международната програма за студентски обмен “Еразъм”.
Изложбата „Хора и среда” ще включва 15 творби. Осем от тях Верджиния Дойчева ще дари изцяло за благотворителни цели.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!