Флората скоро ще бъде обзаведена

Община Бургас търси кой да достави и монтира интериорно обзавеждане и техническо оборудване за експозиционен център Флора – Бургас. От информация, публикувана на сайта на Общината става ясно, че средствата, които ще бъдат отделени за мебелировка са отделени 173 000 лева.

Петте модула на новата сграда трябва да бъдат обзаведени 50 дни след като Общината подпише договор с избрания изпълнител. Залите ще бъдат разнообразни и различни по предназначение, като изискването е да отговарят в максимална степен на нуждите на експозиционния център. В обновената Флора ще се провеждат постоянни и временни експозиции, туристически конференции, презентации, представяне на продукти и широк спектър от културни събития.

Обзавеждане и оборудване са необходими и за двата етажа на сградата, както и за сутерена, на който ще се намират и складовите помещения. На първия етаж ще се помещават експозиционните зали, интерактивното изложбено пространство, конферентна зала и др. На второто ниво освен експозиционна площ е предвидено да има и административни офиси.

Желаещите да подадат своята оферта могат да направят това до 6 април 2015 година.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!