Фирмите в България се задушават от регулаторни режими и корумпирана администрация

Инвестициите в България намаляват, защото редица регулационни режими са или корупционни, или абсурдни, не изпълними и по-тежки отколкото в други държави от ЕС. Държавната администрацията, заедно с всякакви регулаторни режими, практически пречи на бизнеса в България.  

Регулациите и държавните такси за щяло и нещяло са оръжие на управленския елит срещу срещу предприемачите. 

Ежегодно се събират огромни такси от различни общински и държавни структури – често без да съответстват на качеството и бързината на предоставените услуги, а понякога – и напълно незаконно. Все разходи за получаване на всевъзможни разрешителни, за попълване на документация и загуба на време за редене на опашки. Множеството регулации играят изключително негативна роля за развитието на българската икономика и за обществото като цяло. 

Факт е, че огромната корупция, която в голяма степен се подхранва от изискванията за всевъзможни разрешителни без да са предвидени ясни срокове и процедури за издаването им, е съответно без санкции за чиновниците в случаи на забавяне и произвол от тяхна страна. 

Неслучайно България има репутация на бюрократична държава, включително и по отношение привличането на чуждестранни инвеститори.
За повече инвестиции в България трябват мерки да ограничаване на държавните регулации, бюрокрацията и многото лицензионни режими. 
Фирмите в България продължават да се задушават от регулаторни режими и корумпирана администрация от всякакъв мащаб.  
В България има регистрирани над 2000 административни услуги и режими, предоставяни от всички администрации според Административния регистър за вписаните услуги и режими.  
Освен това се наблюдава и тенденция към нарастване на административните структури, свързани с режими и регулации. 
Също така нараства броят на административните услуги и регулаторни режими, а има и въвеждане на нови режими. 

Изводът е, че действащата система за намаляване на административната тежест и подобряване на бизнес средата в България не функционира ефективно. Регулаторните режими и административната тежест за фирмите и гражданите не намаляват, реформи за подобряване на бизнес средата не се случват. В България колкото повече държавата обещава да подобри бизнес средата, като премахва някои от регулаторните режими, толкова повече техният брой расте. Затрупва ни лавина от лицензионни, регистрационни и разрешителни режими, уреждащи отношенията на гражданите и бизнеса с държавата и местната власт. Голяма част от тези режими са въведени преднамерено и некоректно с цел създаване на корупционни възможности. Непрекъснато има предпоставки за корупционни практики или за надвишаване на нормативно регламентирани правомощия. Така инвестиционният климат в България е затруднен, както от множество режими и такси, така и от ширещата се сред чиновниците корупция. Крайният резултат е малко инвестиции и рекорден брой разрешителни и тежки режими. 

Румен Гълъбинов

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!