Финансират складовете за свинско месо

[highlight][/highlight]а трети пореден път ще се прилага Схемата за частно складиране на свинско месо у нас. В сайта на Министерството на земеделието и храните е разяснена Схемата за финансовата помощ, по която могат да кандидатстват физически и юридически лица,  разполагащи с подходящ склад за продължително съхранение на месото. Други изисквания към кандидатите са да са с регистрация по ДДС на територията на Европейския съюз и да имат възможност за доказване на собственост върху продуктите, заявени за частно складиране. Финансовата помощ, която ще получи бенефициентът, зависи от вида на продуктите и времето, за което са складирани. Помощта е в размер от 210 до 305 евро на тон.

Количествата, за които ще се получава подпомагане са от поне 10 тона за обезкостено свинско месо и минимум 15 тона продукти като бутове, плешки, котлети и др. Допустимият период за складиране на свинското месо и останалите продукти е 90, 120 или 150 дни.

Кандидатите ще могат да разберат дали са одобрени по схемата за частно складиране на свинско месо още на 5-тия работен ден, след деня, в който са подали заявление. След сключване на договор за подпомагане с Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция,  одобрените кандидати ще разполагат с 28 дни за поставяне на месото в склад.

Заявленията за изплащане на помощта по Схемата се подават в срок до 3 месеца след изтичането на договора за складиране на свинското месо и продукти, уточняват от министерството. Средствата се изплащат до 120 дни след подаването на заявка за плащане, при условие че бенефициентът е изпълнил всички задължения по договора и му е извършена крайна проверка от ДФ „Земеделие”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!