„Минало НЕзабравено” събра в Приморско млади хора от Румъния, Македония, Гърция и България

Завърши международния младежки обмен, който се проведе от 14до 20 август в Приморско. Разработените дейности по проекта „Минало Незабравено” предоставиха възможност на младите хора да опознаят нови култури,  да дискутират техните специфични проблеми и възможности за тяхното преодоляване, да създадат нови контакти. Основните обучителни резултати, които бяха генерирани вследствие участието на младежите в проектните дейности, са:

  • Запознаване с легенди, митове и предания от Румъния, Македония, Гърция и България, тяхното историческо развитие и съвременните културни прояви.
  • Насърчаване активното младежко участие в социалния живот и дейности насочени към съхранение на културното наследство.   
  • Създаване на трайни взаимоотношения между младежите от четирите държави, чрез взаимстване на добри практики, знания и опит от партньорските организации.  
  • Популяризиране възможностите на Програма ”Еразъм+” за разширяване на образователния процес у младото поколение.
  • Повишаване на личното самосъзнание по темите равенството и човешките права.
  • Повишена увереност в собствените възможности и самочувствие.
  • Повишена междукултурна и междурелигиозна осведоменост.
  • Повишена осведоменост за балканската култура, като част от ценностите на ЕС.

Проектът е изпълнен в съответствие с приоритетите на Програмата, и по специално повишаване на компетенции и включване на млади хора в неравностойно положение, насърчаване активното граждански участие, укрепване на връзките между неправителствени организации със сходен профил, както и създаване на възможности за засилено сътрудничество, диалог и подкрепа между младежи с неравностоен социален статус.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!