Фестивал на занаятите в Черноморския басейн през септември в Бургас

Тридневен фестивал на занаятчийските и туристическите продукти в Черноморския басейн ще се проведе през септември т.г в Бургас. Фестивалът се организира по Проект „Туристически пътеки по черноморския регион“ , койтое съфинансиран от Европейския съюз и Република България в рамките на СОП „Сътрудничество в черноморски басейн“ (2007-2013).
Целта на фестивала е да популяризира традиционни продукти от 9-те Черноморски региона, включени в проекта – занаятчийски, кулинарни, регионални и местни туристически продукти, тур-операторски услуги, ресторантьорски услуги, хотелиерски услуги.
От българска страна партньор по проекта е Бургаската областна администрация, която обяви обществена поръчка за изпълнител. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 65 193.33 лв. без ДДС. Изпълнителят ще трябва да извърши всички дейности по организацията и провеждането на фестивала – да монтира минимум 100 щанда,да осигури рекламата на фестивала и посетителите – поне 500 души, да организира срещи между туроператори и заинтересовани лица.
В проекта участват 9 партньора от 7 страни. Водещ партньор е Префектура Централна Македония, Гърция. Освен областна администрация – Бургас, в него са включени: Държавната агенция за опазване на околната среда и НПО Агрикола от Украйна, Международния център за Кавказки туризъм – Грузия, Съвещателния екологичен център Каху, Молдова, Арменски държавен аграрен университет, Армения, Агенция за развитие на Източна Мармара и Агенция за развитие на Тракия от Турция.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!