Училището в Св. Влас с разширена база

Преди дни кметът на Община Несебър Николай Димитров извърши инспекция на завършилото разширение на ОУ“Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Свети Влас

Продължаващото разрастване на града породи нуждата от увеличаване  на съществуващата образователна инфраструктура.

Строителството на планираната надстройка започна в средата на месец март и приключи в определените срокове до началото на новата учебна година.

Така сградата на ОУ“Св.Св. Кирил и Методий” – Свети Влас е готова да посрещне децата в първия учебен ден.

Училището се сдоби с надстройка, която се явява нов етаж към съществуващ сектор от сградата. Проектирана е за начален етап на обучение и е функционално отделена от помещенията на по-големите ученици.

Класните стаи в новата надстройка са две, за по 26/28 ученици в паралелка. Учебните стаи, стълбището и тоалетните са проектирани според съвременните изисквания и наредбите, като до тях е осигурен и достъп за хора с различни увреждания. Настилката в новите класни стаи е съобразена с последните тенденции при оборудване на обучителни помещения за деца. Тя е от PVC материал с антибактериални и противохлъзгащи свойства. Училището има видеонаблюдение, което включва и новата надстройка.

С предприетите действия по разширяване на съществуващата база на училището, се постига възможност за увеличаване на паралелките и пълен обхват на децата в начален курс на обучение.

В строителните планове на общината за текущата година се предвижда продължаване на изграждането на новия спортен комплекс с футболно игрище в Св. Влас . Проектът за нова детска градина в кв.“Русалка“ е в процес на одобряване и  издаване на строително разрешение за обекта.

Приоритет в социалната политика на Община Несебър, са децата и тяхното обучение възпитание и развитие. Ежегодно се отделя значителни средства за обновяване, поддържане и разширение на съществуващата на територията на общината учебна база.Използваните ресурси са както от общинския бюджет, така и от привлечени по национални и европейски програми средства.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!